1. søndag i fasten – Luk 22,24-32

Læsningerne Læsningerne til 1. søndag i fasten handler om vores syndige naturs onde begær, et begær, der drager og lokker, for til sidst at slå ud i syndige handlinger og død. Den nytestamentlige læsning fra Jak 1,9-16 handler netop om, hvordan fattige og rige skal tænke for at undgå det syndige begær. Man skal holde ud i prøvelse, for så vil man - for Jesu Kristi skyld og af tro - få livets sejrskrans. Det er imidlertid også muligt at fare vild og - som Kain - give Gud skylden for ens situation. Det er vantro og medfører vantroens dom. 1 Mos 4,1-12 handler om de to brødre, Kain og og Abel, som Adam og Eva fik efter syndefaldet. Som bekendt slog Kain Abel ihjel.