“Min søn her var død, men er blevet levende” (3. s. e. Trinitatis – Luk 15,11-32; Ef 65,1-2; Ef 2,17-22)

3. søndag efter Trinitatis efter anden række – som i 2008 falder på 8. juni – er læsningerne som følger: Den gammeltestamentlige lektie er Es 65,1-2, som understreger, at det er Gud, der opsøger og frelser det fortabte. For ingen søger Gud, som salmisten og apostlen Paulus siger. Den nytestamentlige epistel er Ef 2,17-22, som taler om, at Jesus Kristus kom og forkyndte fred for både jøder og hedninger, og forenede dem i én kirke. Prædiketeksten i Luk 15,11-32 er den lignelse, vi som regel kalder "den fortabte søn." Det er nok en af de mest kendte lignelser. Den er analyseret på kryds og tværs. Efter min opfattelse er der nok alligevel lidt at tage fat på.