Køn

Kvinder er fra … og mænd er fra …

Meget interessant bog af Deborah Cameron: The myth of Mars and Venus: Do men and women really speak different languages.. Indeholder bl.a. et berettiget kritisk opgør med tankegangen om, at kvinder og mænd er fra hhv. Venus og Mars.