Guds rige – korsets rige (25. s. e. Trin. – Job 14,7-15; 2 Pet 3,8-15a; 1 Kor 15,50-57; Luk 17,20-33)

Læsningerne til 25. søndag efter Trinitatis efter anden række - 9. november i 2008 - udgøres af et stykke fra Jobs bog: Job 14,7-15. Den nytestamentlige epistel kan enten være af Peter (2 Pet 3,8-15a) eller Paulus (1 Kor 15,50-57), men begge understreger fuldendelsen, omend med hver deres særpræg. Evangeliet i Luk 17,20-33 taler om Guds rige, som ikke kommer synligt, men den dag, da Menneskesønnen åbenbares. Disse emner leder os frem mod sidste søndag i kirkeåret og advent.