Jesus er opstået, som han har sagt (Påskedag – Matt 28,1-8)

Prædikeksten til Påskedag er Matt 28,1-8. Ved Jesu grav åbenbarer Herrens engel sig for de to Maria'er og forkynder for dem, at Jesus er opstået fra de døde og vil gå i forvejen til Galilæa, sådan som han fortalte dem før sin lidelse og død. Kvinderne skal skynde sig at bringe dette glædelige budskab til apostlene. De øvrige læsninger er fra Sl 118 og fra 1 Pet 1,3-9. Temaet er Jesu Kristi opstandelse og vores opstandelse. Det skal forkyndes til tro og tilgivelse af vore synder!