18. søndag efter Trinitatis – Matt 22,34-46

Farisæernes ondskab (v. 34f) Jesu lignelser var svære at kapere for farisæerne. "Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord," hedder det i Matt 22,15. Og det skønt Jesus netop havde fortalt en lignelse, som fortæller, hvad der vil ske dem, der slår kongens søn, dvs. Guds Søn, ihjel (Matt 22,7). Jesus advarer i samme åndedrag også mod at ville deltage i bryllupsfesten uden den retfærdighed, som tilregnes synderen af nåde, ved tro, for Jesu Kristi skyld (Matt 22,8-14). Farisæernes allierer sig med andre. Først forsøger de selv med spørgsmålet, om man må betale skat til kejseren (22,15-22). Så kommer saddukæerne med et spørgsmål om opstandelsen (22,23-33). Så tager farisæerne over igen, og denne gang er det en en lovkyndig (hvis ellers læsemåden nomikos er…