1. søndag i advent – Luk 4,16-30

Teksterne Læsningerne til 1. søndag i advent omfatter Es 42,1-9, som er den første af Esajas’ såkaldte tjener-sange, dvs. poetiske stykker om Herrens tjener. Det betyder ikke, at Esajas ikke har profeteret om denne person tidligere i bogen. Velkendt er… Læs resten

Alle helgens dag – Matt 5,1-12

Indledende bemærkninger
Alle helgens dag sætter fokus på død og opstandelse. Der er tradition for at mindes dem, der er døde i årets løb. Læsningerne har fokus på det, der skal komme med Jesu Kristi tilsynekomst på dommedag. Es 60,18-22… Læs resten

18. søndag efter Trinitatis – Matt 22,34-46

Farisæernes ondskab (v. 34f) Jesu lignelser var svære at kapere for farisæerne. "Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord," hedder det i Matt 22,15. Og det skønt Jesus netop havde fortalt en lignelse, som fortæller, hvad der vil ske dem, der slår kongens søn, dvs. Guds Søn, ihjel (Matt 22,7). Jesus advarer i samme åndedrag også mod at ville deltage i bryllupsfesten uden den retfærdighed, som tilregnes synderen af nåde, ved tro, for Jesu Kristi skyld (Matt 22,8-14). Farisæernes allierer sig med andre. Først forsøger de selv med spørgsmålet, om man må betale skat til kejseren (22,15-22). Så kommer saddukæerne med et spørgsmål om opstandelsen (22,23-33). Så tager farisæerne over igen, og denne gang er det en en lovkyndig (hvis ellers læsemåden nomikos er…