Faderen “vil give jer en anden talsmand” (Pinsedag – Joh 14,15-21)

Læsningerne til Pinsedag efter anden tekstrække (4. maj 2008) er: fra Det gamle Testamente Jer 31,31-34. Den nytestamentlige lektie er ApG 2,1-11, som handler om modtagelsen af Helligånden og det store sprogunder. Prædiketeksten er Joh 14,15-21, hvori Jesus lover, at han vil bede sin Fader apostlene “en anden talsmand,” “sandhedens Ånd.”