Helligånden

Guds syv ånder (Åb 1,4; 3,1; 4,5; 5,6)*

Hvad menes der med 'de syv ånder' i Johannes' Åbenbaring 1,4; 3,1; 4,5 og 5,6.

Erfaringsteologi

Erfaringen har sin plads i luthersk teologi og prædikenlære.

Luther og Pinsen

Luther skrev to skrifter til brug for kristendomsoplæring. Her ser vi på, hvad Luther mente, man skulle lære nye og gamle kristne om Pinsen og Helligånden.

Faderen “vil give jer en anden talsmand” (Pinsedag – Joh 14,15-21)

Læsningerne til Pinsedag efter anden tekstrække (4. maj 2008) er: fra Det gamle Testamente Jer 31,31-34. Den nytestamentlige lektie er ApG 2,1-11, som handler om modtagelsen af Helligånden og det store sprogunder. Prædiketeksten er Joh 14,15-21, hvori Jesus lover, at han vil bede sin Fader apostlene “en anden talsmand,” “sandhedens Ånd.”