treenighedslæren

Bibelen, treenighedslæren og slør

Dr.theol. Helge Kjær Nielsen svarer upræcist på et spørgsmål om forholdet mellem Bibelen og den oldkirkelige treenighedslære.

At gøre alle folk til Jesu disciple (Trinitatis søndag – Matt 28,16-20)

Teksterne til Trinitatis søndag (i 2008 er det den 18. maj) efter anden række: Es 49,1-6; Ef 1,3-14 og Matt 28,16-20 har som samlende tema mission, men epistlen og især prædiketeksten har også et stærkt trinitarisk præg, som passer godt til Trinitatis søndag.