Mission

Skatten i lerkarret*

I 2 Kor 4,7 skriver Paulus, at "denne skat har vi i lerkar". Skatten er evangeliet, der fører til retfærdighed. Livet som tjenere for dette evangelium er, som det egentlig er for enhver kristen, fuld af lidelse og modgang. Evangeliets forkyndere har skatten i lerkar, som Paulus siger.

At gøre alle folk til Jesu disciple (Trinitatis søndag – Matt 28,16-20)

Teksterne til Trinitatis søndag (i 2008 er det den 18. maj) efter anden række: Es 49,1-6; Ef 1,3-14 og Matt 28,16-20 har som samlende tema mission, men epistlen og især prædiketeksten har også et stærkt trinitarisk præg, som passer godt til Trinitatis søndag.

“Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de … være hos mig” (6. s. e. påske – Joh 17,20-26)

Teksterne til 6. søndag efter påske gennemgås i denne Næste søndag. Det drejer sig om Joel 3,1-5; Rom 8,31b-39; ApG 1,12-14 og ikke mindst prædiketeksten i Joh 17,20-26. Denne prædiketekst indeholder mange dybe tanker om enhed mellem Faderen og Sønnen, mellem Gud og de troende, og mellem de troende indbyrdes. Jesus beder om enhed, også af hensyn til mission. Oldkirken og Luther hjælper os også på vej med Joh 17,20-26.

Ekstra: “Idet han velsignede dem …” (Kristi himmelfarts dag – Luk 24,46-53)

Til Kristi himmelfarts dag er teksterne Sl 113, ApG 1,1-11 og Luk 24,46-53, som gennemgås i denne Næste søndag. Første tekstrække lægger vægten på himmelfarten, mens anden tekstrække fokuserer på verdensmission med start i Jerusalem og på hvad mission er. Jesus velsigner apostlene i deres tjeneste, som de bliver udrustet til på Pinsedag.

I dagens anledning – Fra Melanchthons Loci (10. april 1521)

Et par lærerige citater fra Philipp Melanchthons Loci (1521) om alle kristnes læreansvar og om viljens frihed. Melanchthon var 24 år, da han skrev denne lærebog, som stadigvæk udgives (i oversættelse).

Glemte de mission?

Missionsgeneralen med riven
Generalsekretær i Luthersk Mission, Jens Ole Christensen, kritiserer i Kristeligt Dagblad såvel dr.theol. Carsten Breengaard fra Islamkritisk Netværk og dr.theol. Lissi Rasmussen, som leder Islamisk-Kristent Studiecenter. Christensen spørger: “Er vi, når det kommer til stykket, bare børn… Læs resten

Om vranglære i praksis

Retlærende og vranglærende kirker
Dogmatikeren Franz Pieper drøfter i sin store, klassiske dogmatik spørgsmålet om ret- og vranglærende kirker. I en note skriver han: “Retlærende [orthodokse] kirker i vore dage er de lutherske menigheder og kirkesamfund, som bekender og faktisk… Læs resten