Den falske tolerance (Åb 2,12-17)

Biskoppen i Pergamon formanes til omvendelse, fordi han accepterer vranglære og altså står for en falsk tolerance. Vranglære er farlig for troen og udsætter folk for fare for frafald og fortabelse. Derfor vil en sådan falsk tolerance føre til dom på dommedag, hvis ikke biskoppen, dvs. tilsynsmanden (præsten; hyrder og læreren) omvender sig.