Vranglære

En præsts og en kirkes pligter – i lyset af Grosbøll-sagen

Hvad skal en præst eller hans kirke gøre, når han svigter det mandat, han har fået?

Den falske tolerance (Åb 2,12-17)

Biskoppen i Pergamon formanes til omvendelse, fordi han accepterer vranglære og altså står for en falsk tolerance. Vranglære er farlig for troen og udsætter folk for fare for frafald og fortabelse. Derfor vil en sådan falsk tolerance føre til dom på dommedag, hvis ikke biskoppen, dvs. tilsynsmanden (præsten; hyrder og læreren) omvender sig.