Anmeldelse af Georg S. Adamsens Åb-kommentar

Georg S. Adamsens kommentar er blevet anmeldt i Indre Missions Tidende.

Fint studiehæfte til Åb 2-3

Dr.theol. Georg S. Adamsens anmelder Hans-Ole Bækgaards Jeg kender dine gerninger. De syv menighedsbreve, et studiehæfte til Johannes' Åbenbaring 2-3. Det er et fint hæfte, selv om der er enkelte steder ...

Peder Madsen, Johannes’ Aabenbaring indledet og fortolket (del 1)

Dette indlæg redegør for professor Peder Madsens indledende kapitler i Johannes' Aabenbaring indledet og fortolket. På den ene side tolker Peder Madsen de 'tusind år' i Åb 20 som tusindårsriget. På den anden side har Peder Madsen en forståelse af menighedsbrevene, som, for så vidt angår sigtet med dem ...

Hvad og hvornår er tusindårsriget?

I indlægget præsenterer dr.theol. Georg S. Adamsen kort to typiske måder at forstå de 'tusind år' eller "tusindårsriget" i Johannes' Åbenbaring 20,2-7 på. Svagheder og styrker fremhæves, og en helt tredje fortolkning foreslås.

Gunni Bjørsted, I virkelighedens lys

Gunni Bjørsteds kommentar til Johannes' Åbenbaring med titlen I virkelighedens lys: Billeder og budskaber fra Johannes' Åbenbaring har en del gode sider, men anmelderen – dr.theol. Georg S. Adamsen – har, som det sig hør og bør i en anmeldelse, også nogle kritikpunkter.

Menneskesønnens komme og frelsen på Herrens dag

Link til min artikel "Menneskesønnens komme og frelsen på Herrens dag: Om tro, lidelse og kamp mod vranglære i Jesu beskrivelse af og formaninger til menighedernes biskopper (sic) i Åb 2-3"

Græshopper

Om græshopper i Åb – og om det, der er værre.

Når rødt gør hvidt

Om hvad der virkelig kan fjerne skyld og give en god samvittighed.

En brud smykket for sin mand (Åb 21,1-7 samt Åb 21,8)

Dette indlæg gennemgår Åb 21,1-7 + 8, dvs. Åb 21,1-8. Anledningen er Alle helgens dag.

Guds syv ånder (Åb 1,4; 3,1; 4,5; 5,6)*

Hvad menes der med 'de syv ånder' i Johannes' Åbenbaring 1,4; 3,1; 4,5 og 5,6.