Bekendelsesskrifternes fordømmelse (II)

Cand.theol. Finn B. Andersen har nogle nyttige bemærkninger om bekendelsesskrifternes fordømmelser.

Kirken skal ikke bruge verdslig magt, som Katrine Winkel Holm også skriver 23. august 2007 med henvisning til Den augsburgske Bekendelse, artikel 28 (jeg har skrevet tilsvarende både i år og for 2 år siden; se mine blogs om Bekendelsesskrifternes fordømmelser og En nødvendig nytolkning?

Cand.theol. Finn B. Andersen, “Skeln mellem ‘dem, der lærer’ og ‘dem, der tror,’ Kristeligt Dagblad, 3. september 2007 (http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/260570).