Om den trælbundne vilje. Eller om påstande og faste meninger

Luthers kritiserer i sit skrift Om den trælbundne vilje Erasmus fra Rotterdam, fordi denne benægtede, at Skriften i sig selv ikke kan give os sikker viden. Sådan kan en kristen ikke tale, påviser Luther.

Yogafaith og kristendom ‒ er det foreneligt?

Stifterne af Yogafaith bekender sig til de grundlæggende frelsesbegivenheder i kristendommen, men når det gælder, hvordan vi mennesker bliver kristne og får syndernes forladelse, som er det altafgørende, er der alvorlige mangler i Yogafaiths kristendomsforståelse.

Rom, Geneve, Chicago og København

Renæssancepaven Nikolaus 5 Parentucelli have store visioner for Rom. Det var han måske også nødt til at have, for ...

Bevægelige kalkmalerier

Brug af fladskærme sætter kirkegængere i stand til at være med, når Fadervor skal bedes, og Trosbekendelsen fremsiges. Men det er et kulturhistorisk og kristeligt tilbageskridt, selv om det måske nok er et teknologisk fremskridt.

Luthersk præst afsat i Berlin

Om Paul Gerhardt, nadverstrid og nadversalme.

Når Luther og pietismen skævvrides

Indlægget ser nærmere på et par eksempler på, at såvel Luther som pietismen gengives, så resultatet bliver helt skævt og misvisende.

Indvandreres tillid til kirken?

Hvis indvandreres tillid til kirken svækkes af politiets rydning af Brorsons Kirke, så ligger folkekirken – for det er den, der er tale om – som den selv har redt.

10-årig ville være nonne

Cølibat er ikke fortjenstfuld. Ægteskab er derimod Guds gode vilje.

Den almindelige kirke

Dette indlæg reflekterer over, hvad det vil sige, at kirken er "almindelig," som det hedder i bl.a. Den Apostolske Trosbekendelse.

Ny hjemmeside om Hvad er kristendom

Kort præsentation af ny blog om, hvad kristendom er.