Om den trælbundne vilje. Eller om påstande og faste meninger

Luthers kritiserer i sit skrift Om den trælbundne vilje Erasmus fra Rotterdam, fordi denne benægtede, at Skriften i sig selv ikke kan give os sikker viden. Sådan kan en kristen ikke tale, påviser Luther.

Luthersk præst afsat i Berlin

Om Paul Gerhardt, nadverstrid og nadversalme.

Luther om at studere teologi

Hvad Luther i tilknytning til Sl 119 skrev om at studere teologi.

Luther om intet at mangle

Luther om intet at mangle (Sl 23)

Vikar- og åremålsansatte prædikanter og præster

Det er blevet meget almindeligt med præsteordination til vikariater samt med åremålsansættelser af præster og prædikanter. Dette indlæg ser på, hvilke problemer det rejser.

Er forkert lære egentlig så alvorlig?

I dette indlæg spørger forfatteren en virkelig autoritet, om forkert lære egentlig er så alvorlig, som nogle hævder.

Guds Ord er den største trøst

En bordtale af Martin Luther om Guds Ords trøst.

Sværmernes tusindårsrige

Ordet & Israel og tusindårsriget Ordet og Israel er en dansk organisation, der hævder at bygge sit arbejde på “Den danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse” og citerer Joh 10:35: “Skriften kan ikke rokkes” som deres motto. Organisationen vil give Israel Bibelens… Læs resten

Vor Gud han er så fast en borg!

Luthers salme Vor Gud han er så fast en borg er en af de stærkeste salmer, Luther skrev. Det var også en af de alleralvorligste, når man tog tiden i betragtning.

Erfaringsteologi

Erfaringen har sin plads i luthersk teologi og prædikenlære.