Campbell, Verbal Aspect (1)

Campbell, Constantine R. Verbal Aspect, the Indicative Mood, and Narrative: Soundings in the Greek of the New TestamentStudies in Biblical Greek, bd. 13. New York: Peter Lang, 2007. xxi + 285 s.

Fremad med aspektforståelse

En ny bog hjælper os fremad i forståelsen af de græske verbalformer. Det er godt, for der er endnu meget, vi ikke har helt styr på. Bogen er skrevet af Constantive Campbell. Cambpell’s Ph.D.-afhandling, som ligger til grund for bogen, blev vurderet af D. A. Carson, Moisés Silva og
Anssi Voitila. Carson har efterfølgende optaget den let reviderede udgave i serien Studies in Biblical Greek, en serie, der udgiver meget væsentlige studier inden for området.

Det bliver spændende de næste uger (eller måneder?) at se, hvad Campbell har fundet ud af! Campbell mener, har jeg læst et sted, at epsilon-augmentet ikke angiver absolut fortid, men derimod distance, “remoteness.” Det ligner umiddelbart, hvad allerede Stanley Porter hævdede for næsten 20 år siden.

Lidt baggrund

Læser af det græske Nye Testamente har naturligvis altid måttet overveje, hvordan man skal forstå de græske verbalformer. Alene af den grund, at de ikke svarer til latin, som man næsten altid lærte først (hvis man overhovedet lærte græsk, hvilket først blev almindelig igen med renæssancen og reformationen). Når man lærer engelsk, må man også lære forskel på fx “I study” og “I am studying.” Dem, der lærer slaviske sprog, kender problematikken.

De seneste godt 20 år er der blevet udgivet væsentlige studier, som mere eller mindre entydigt viser, at de græske verbalformer ikke først og fremmest udtrykker “tid,” altså fx nutid, fortid eller fremtid. Verbalformerne udtrykker i stedet, hvordan den skrivende eller talende vælger at se på det, som verbet udtrykker: aspekt.

Indtil da var det gængs at antage, at de græske verbalformer primært angav arten af den faktiske handling: fx punktuel handling eller handling udstrakt i tid. Det gælder fx standardværket Blass-Debrunner(-Rehkopf). Andre nyere grammatikker og lærebøger kender lidt til aspektforståelsen, men forsøger mere eller mindre helhjertet at forene den gamle og den nye tilgang.

Nogle hovedværker

Carson, Donald A., and Stanley E. Porter (red.). Biblical Greek Language and Linguistics: Open Questions in Current Research. Journal for the Study of the New Testament Supplement Series, 80. Sheffield: JSOT Press, 1993.

Fanning, Buist M. Verbal Aspect in New Testament Greek. Oxford Theological Monographs. Oxford: Clarendon Press, 1990.

McKay, Kenneth L. A New Syntax of the Verb in New Testament Greek: An Aspectual Approach. Studies in Biblical Greek, 5. New York: Peter Lang, 1994.

Olsen, Mari Broman. A Semantic and Pragmatic Model of Lexical and Grammatical Aspects. London: Garland, 1997.

Porter, Stanley E. Verbal Aspect in the Greek of the New Testament with Reference to Tense and Mood. Studies in Biblical Greek, 1. New York: Peter Lang, 1989. Jf. hans Idioms of the Greek New Testament. 2. udg. Biblical Languages: Greek, 2. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995.