Ordinationsbevis udstedt af Luther

Nedenstående ordinationsbevis viser, hvordan Luther og kirken i Wittenberg håndterede kald og ordination. Der skal foreligge et kald, kandidaten skal føre et fromt og retskaffent liv, han skal kende og stå inde for den rene lære (jf. også her). Han skal endvidere efter den universelle, kirkelige orden ordineres af nabomenighederne.

Johannes Fischer har overgivet os et brev, som erklærer, at han har fået overrakt et kald til at tjene i evangeliets embede i byen Rudolstadt. Det bevidner også, at han er en mand, der fører et fromt og retskaffent liv.

Da dette brev også anmoder om, at kaldet af Dr. Johannes Fischer bekræftes ved en offentlig ordination, har vi grundigt eksamineret hans akademiske kompetence (lat. eruditio), og vi er overbevist om, at han står inde for den rene, universelle, kristelige evangeliets lære, som også vore kirker lærer og bekender, og at han afskyr alle entusiastiske meninger, som er blevet fordømt af den universelle kristne kirkes beslutninger.

Han har også forpligtet sig til trofast at forkynde den rene lære, som vi kender, til folket.

Da vi ikke kan ikke forholde vore nabokirker vores embedes tjenester, og da Den nikænske Synode har vedtaget den velsignede bestemmelse, at nabomenighederne skal anmodes om ordination, så har vi givet bemyndigelse til offentligt at ordinere Dr. Johannes Fischer til embedet at forkynde evangeliet og, i overensstemmelse med hans kald, at forvalte sakramenterne, som blev indstiftet i dette evangelium.

Derfor anbefaler vi ham til menigheden i byen Rudolstadt og beder, at Den hellige Ånd vil lede Dr. Johannes Fischers offentlige tjeneste til Guds og vor Herre Jesu Kristi ære og til kirkens velfærd.

Udstedt i Wittenberg på 3. søndag efter påske 1540.

Pastor ved Wittenberg kirke og de øvrige evangeliets tjenere i kirken, Dr. Martin Luther [signatur].

Gengivet i Unschuldige Nachrichten, 1715, side 190ff, og oversat og trykt s. 16 i “Duties of an Evangelical Lutheran Synod,” i: Carl Ferdinand Wilhelm Walther. Church and Ministry: Witness of the Evangelical Lutheran Church on the Question of the Church and the Ministry. Overs. John Theodore Mueller. Oprindelig udgivet som Die Stimme unserer Kirche in der Frage von Kirche und Amt. Erlangen: Andreas Deichert, 1875. St. Louis, Missouri: Concordia publishing house, 1999.