“Din mening er uinteressant!”

Dr. Norman E. Nagel var professor på Concordia Seminary, Missourisynodens præsteskole i St. Louis, Missouri.

Det siges, at Dr. Nagel ofte havde denne besked til sine studerende: “Der er ingen, der interesserer sig for, hvad du mener!”

Pointen var, at man skulle dokumentere og anføre citater og/eller henvisninger for ens argumenter i stedet for blot at fremføre sine personlige konklusioner og på anden vis proklamere sin uvidende “brilliance”.

Nogle steder brugte man derfor at indlede akademiske opgaver med ordene: “Så siger Herren ….” Er det tænkeligt i dag? Det er det desværre næppe. Men måske er det præcist det, der er årsag til den krise, teologi og kirke står i over hele verden. Når det gælder læren, er det ikke blot muligt, men nødvendigt at kunne sige “Så siger Herren ….” Målt derpå er der i dag kun meget få telogiske uddannelser, der ikke vil dumpe. Men det kan der laves om på. Hvis man vil.

At man skal kunne sige “Så siger Herren …” gælder imidlertid ikke blot teologien, men også det, som teologien skal tjene, nemlig kirken. I kirken er der heller ingen, der interesserer sig for – eller burde interessere sig for præstens egne meninger. Præsten skal nemlig tale som Guds Ord og ikke andet (1 Pet 4,11).

Det er luthersk praksis at begynde gudstjenester med ordene “I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn!” Dermed menes egentlig det samme. Præsten taler i Kristi sted og på hans, ja på Den treenige Guds vegne. Derfor er det alene Guds Ord, der interesserer og bør interessere menigheden.

Selvfølgelig er der tidspunkter, hvor man også gerne vil og må høre præstens personlige mening. Men det er en anden snak!