Om at beregne omkostningerne (2. søndag efter Trinitatis – Luk 14,25-35)

Teksterne til 2. søndag efter Trinitatis - den 1. juni 2008 - er efter anden række Jer 15,10.15-21; Åb 3,14-21 og Luk 14,25-35. Profeten Jeremias klager over de vilkår, Gud har givet ham som profet, men Gud kalder ham til orden eller rettere til omvendelse. I Åb 3,14-22 kalder den opstandne Kristus en biskop, der fejlagtigt tror, han er åndeligt rig, til omvendelse og rækker ham frelsen og syndernes forladelse, så han kan blive åndelig rig i Kristus. I Luk 14,25-35 underviser Jesus skarerne, der måske mest af alt er nysgerrige, om, hvad det egentlig vil sige at være en discipel og efterfølge Jesus. Denne Næste søndag slutter med overvejelser over, hvordan man kan lade evangeliet få nok plads i en prædiken til denne tekst.