“Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de … være hos mig” (6. s. e. påske – Joh 17,20-26)

Teksterne til 6. søndag efter påske gennemgås i denne Næste søndag. Det drejer sig om Joel 3,1-5; Rom 8,31b-39; ApG 1,12-14 og ikke mindst prædiketeksten i Joh 17,20-26. Denne prædiketekst indeholder mange dybe tanker om enhed mellem Faderen og Sønnen, mellem Gud og de troende, og mellem de troende indbyrdes. Jesus beder om enhed, også af hensyn til mission. Oldkirken og Luther hjælper os også på vej med Joh 17,20-26.