Mariæ bebudelses dag

Marias lovsang kommer umiddelbart efter. at Elisabeth har sagt, at “min Herres mor” er kommet til hende, og at Johannes sprang af fryd i hende ved lyden af hendes hilsen. “Salig er hun, som troede; for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse” (Luk 1,43-45). Marias lovsang er fyldt af de gammeltestamentlige profetier og løfter om Kristus, der skulle komme. Maria lovpriser Gud med Guds egne ord. Skal der tales sandt om Gud, må det være Guds egne ord, som vi taler (jf. 1 Pet 4,11). Det gjorde profeterne, fordi Gud gav dem selve de ord, de skulle give videre. Enhver, der lærer og bekender sandt, taler også Guds egne ord, men nu fra de Skrifter, som profeter og apostle har fået åbenbaret og formidlet til os. I denne Næste søndag koncentrerer jeg mig om Guds frelsergerning i Kristus.