Frygt ikke, Zions datter!

Hvis Jesus var blevet korsfæstet og begravet på grund af sine egne synder, var det ikke værd at ofre kostbar nardussalme på ham. Men hans død var en død i alles sted og med al verdens synd, og hans opstandelse var følgelig en opstandelse i alles sted. Alle var i Ham erklæret lige så retfærdige som Jesus selv. Jesu død og opstandelse bliver altså til liv for verden. Derfor var det i sandhed passende at salve Jesus med kostbar nardusolie. Derfor er det også passende, at der prædikes om hende lige så længe, som evangeliet prædikes. Hendes gerning forkynder jo evangeliet for os. Jesus var og er konge, men en konge i evangeliets rige.