Folkekirken

Rom, Geneve, Chicago og København

Renæssancepaven Nikolaus 5 Parentucelli have store visioner for Rom. Det var han måske også nødt til at have, for ...

Læresplid på vej til juridisk krav i Folkekirken?

Der er teologiske problemer i kirkeministerens forslag om at sikre "det teologisk bestemte mindretal" ret til egen præst i sogne med flere præster.

Vikar- og åremålsansatte prædikanter og præster

Det er blevet meget almindeligt med præsteordination til vikariater samt med åremålsansættelser af præster og prædikanter. Dette indlæg ser på, hvilke problemer det rejser.