20. søndag efter Trinitatis – Matt 22,1-14

Indledning 20. søndag efter Trinitatis har Matt 22,1-14 som prædiketekst. Temaet er dels Guds forkastelse af de vantro jøder, der slog Jesus ihjel. Dels fortabelsen for dem, der vil være med til festen i gudsriget uden Kristi fremmede retfærdighed, som vi får tilregnet ved tro på Ham. Mange vil i udgangspunktet have vanskeligheder med dette afsnit, for dels bryder ingen synder sig om fortabelsen, dels er mange blevet vildledt af talrige præster og teologer, som fornægter Guds klare ord. Måske er der også nogen, som ikke bryder sig om, hvad Det nye Testamente lærer om de jøder, som forkaster Kristus. Selv om Kristus-troende jøder vånder sig og protesterer, er det ikke til at komme uden om, at mange jøder i dag selv mener, at de Kristus-troende ikke længere er jøder, men&