Forsiden af Credo Kommentaren til Johannes’ Åbenbaring

jellinge-kristus-den-sidste-bog-150x144pxSå har Credo Forlag sendt kommentaren til trykning. Kommentaren er endt på 468 sider med udførlig indholdsfortegnelse, ordliste, ekskurser, 674 noter og 17 siders litteraturliste samt en kort forfatterpræsentation. Forlaget har gjort en stor indsats gennem hele processen.

På forsiden har alle bindene af Credo Kommentaren en stregtegning af Kristus fra en af Jellingestenene. Kong Harald Blåtand gjorde danerne kristne. Johannes’ Åbenbaring ønsker netop, at tilhørerne og læserne tror på Kristus og  forbliver kristne.

Som det ses, når man sammenligner med Kristus på det ca. 400 år yngre headerbillede (på den slags billeder kaldes Kristus Pantokrator), er der midt i alle forskellighederne et tydeligt slægtskab mellem de to Kristus-billeder. Tolkningen af Jellingestenens Kristus er ikke uinteressant, men det må vente til en anden god gang. Eller du kan give din tolkning i en kommentar!