Græshopper

8. juli 2009 kan man læse en meget interessant artikel af Jeppe Villadsen i Kristeligt Dagblad (“Gigantisk græshoppehær nedkæmpet“). Han beretter fra Kenya, at man for første gang nogen sinde har nedkæmpet en gigantisk græshoppesværm. Det er mindre vigtigt i denne sammenhæng.

Græshopper bruges ikke uden grund som billede på Guds straf og dom i Bibelen. F.eks. i Johannes’ Åbenbaring, som også her benytter motiver fra Det gamle Testamente (Egyptens ti plager):

Ud af røgen kom der græshopper ud over jorden, og de fik givet samme magt, som jordens skorpioner har. (Åb 9,3)

Når man læser Villadsens beskrivelse, forstår man, hvor slagkraftigt et billede der er tale om.

En kæmpemæssig gulbrun sværm vælter med en svirrende lyd ind fra ørkenen. Alt grønt og spiseligt bliver fortæret, og jorden efterlades dækket af giftige ekskrementer.

Faktisk hærger græshoppesværme 20% af landjorden og plager 10% af menneskene på jorden, forklarer Kristeligt Dagblad i en faktaboks. Når de enkelte græshopper samles til en sværm, er det katastrofalt, står der:

– Græshopper lever normalt som ensomme enspændere, men når tørke får dem til at samles på små områder, hvor de hele tiden rører, lugter og ser andre græshopper, ændrer de markant adfærd og forvandles på få timer fra harmløse enspændere til en aggressiv, altædende sværm.

– Græshoppesværme kan bevæge sig med over 100 kilometer i timen. Store sværme vejer op til 100.000 tons. En fuldvoksen græshoppe kan spise 1-2 gange sin vægt om dagen.

Hvis det lyder rædselsvækkende, hvad så med Guds straf og dom i tiden og i evigheden?