Advarsel mod forførende lære (Åb 2,18-29)

Vranglæreren i Thyatira, den falske profet Jezabel, og hendes tilhængere formanes til omvendelse, så de ikke skal gå evigt fortabt, når Jesus kommer igen. Det er en alvorlig advarsel mod at acceptere vranglærere og vranglære. Biskoppen i Pergamon formanedes til at omvende sig, fordi han tolererede vranglære. Den formaning må biskoppen i Thyatira også tage til sig, selv om det ikke siges direkte til ham.

Den store hvide flok i Åb 7

Den centrale pointe er, hvem der frelses. Men baggrunden er altså alvorlig. Når Gud og Lammet åbenbarer sig på dommedag, vil dem, der tror på og følger Lammet, blive frelst. De vil “bestå.” Men de øvrige vil blive ramt af Guds og Lammets vrede. De vil hellere rammes og dækkes af bjerge, skønt det er indlysende, hvad det medfører. Men deres ønske er omsonst.

Mange nu om dage benægter, at det vil komme til at gå sådan. Nogle gør det direkte, andre indirekte. Atter andre forsøger måske bare at fortie den barske baggrund - i al fald Alle helgens søndag, hvor denne tekst læses efter første tekstrække.

Det rigtige svar er imidlertid ikke benægtelse, men en klar forkyndelse af lov og evangelium, så mennesker kan være forberedt til den dag.