Grosbøll – igen igen

Fischer-Møller og Grosbøll
Bispekandidat Peter Fischer-Møller (PF-M) kan ifølge Kristeligt Dagblad (“Grosbøll – igen igen“) ikke forstå, at hans fire og et halv år gamle indlæg om nu pastor emeritus Thorkild Grosbøll har givet anledning til så meget opmærksomhed.

PF-M har lagt debatindlægget på Stem Peter med en indledning, der er udateret, men skrevet efter, at Grosbøll har søgt sin afsked. I indledningen skriver PF-M, at han “er dybt uenig med Thorkild Grosbølls skabelsesteologi eller mangel på samme,” men “er enig med Jan Lindhardt i, at der skulle være plads til Grosbøll i en rummelig folkekirke.” Selvfølgelig. Hvorfor i al verden skulle Guds Ord herske i en kirke?

Fischer-Møller og Skriften
PF-M skriver videre:

“Thorkild Grosbølls måde at formulere kristendommen på er – sådan hører jeg det – en håndsrækning til dem, der har det svært ved at tro på engle, og som ryster på hovedet af søndagsskolens billeder af Gud som en gammel mand med langt skæg. Han siger: Hør her, I behøver altså ikke tage det hele bogstaveligt, I behøver ikke sluge alle de bibelske kameler. Lad ikke alt det I ikke kan tro på eller forbinde noget med stå i vejen for det, som det for alvor handler om: historien om Jesus fra Nazareth! Tag den historie alvorligt, lad den udfordre jeres fordomme og forudfattede meninger. Den historie har overlevet død og grav. Det er jo i hvert fald en slags opstandelse. For den er her endnu, og den er stadig lige provokerende. Som en sten i skoen.”

PF-M mener altså, at man ikke behøver at tage engle alvorligt. Men engle spiller jo ellers en central rolle i Skriften, f.eks. i forbindelse med bebudelsen af Jesu undfangelse og fødsel (Matt 1,20.24) og Johannes’ fødsel (Luk 1,11.13.18f). Jesu fødsel blev forkyndt for hyrderne på marken af engle (Luk 2,9ff). Opstandelsesbudskabet blev forkyndt for kvinderne af en engel (Matt 28,5ff).

Kan man lade sig udfordre af en “historie”?
Men naturligvis: PF-M mener, man skal tage “historien om Jesus fra Nazareth” alvorligt og lade den udfordre ens fordomme og forudfattede meninger. Men hvem lader sig – reelt – udfordre af noget, der ikke er mere sandt, end man selv kan vælge og vrage, hvad man vil tro på?

Grosbøll – omsorgsfuld?
Grosbøll er ikke så slem, og han var i øvrigt, skriver PF-M, en meget omsorgsfuld præst for PF-M’s svigerforældre. Hvordan man så kan være det, hvis man som Grosbøll ikke tror på Kristus, sådan som de lutherske bekendelser beskriver ham (jf. Karsten Nissen herom), får stå hen. Hvordan hjælper en sådan præst døende, som anfægtes af, at de skal træde frem for Kristi domstol? Kan Grosbølls Kristus måske hjælpe?

Interessant?
PF-M forstår ikke, at hans indlæg er så interessant. Jeg forstår ikke, at der kun er to debatindlæg og nogle spørgsmål. Det burde slet ikke være en sag i forbindelse med et bispekandidatur.

Hvis man læser nogle af PF-M’s seneste prædikener på Terslev.DK (klik Kirke og derefter Prædikener), er det en tynd kop te. Som taler er de helt uinteressante. Men i betragtning af, at de er skrevet af en præst og en bispekandidat, er det kun rimeligt, at han bliver spurgt, hvad han egentlig mener. Det burde hans biskop have spurgt ham om for længe siden. Grosbøll har taget sin afsked, men grosbøllerne er der stadig.

I indlægget “Grosbøll’s exit og Grosbøll-sagen” spurgte jeg: “Hvad med grosbøllerne?” Jo, de kan opstilles som bispekandidater.