“Husregler for teologi …”

Pastor House’ har postet et blogindlæg (“House rules for theology”) med en række regler for, hvordan man skal drive teologi. De er værd at læse og bringes her i oversættelse.

Den teologiske virksomhed er ikke fri for enhver. Du kan ikke gøre hvad som helst, du ønsker, bare fordi det er, hvad Ånden fortæller dig. Hvad du føler om teologi, er generelt ligegyldigt. Her er reglerne – oversat og let bearbejdet.

 1. Hvis det ikke i den sidste ende trøster dig med Jesu blod, som blev udgydt for dig på korset, er det ikke teologi.
 2. Hvis det ikke er uddraget fra Skriften, er det ikke teologi.
 3. Hvis det er i stand til at fortolke ethvert sted i Skriften uden at det sted drypper med Kristi blod, er det ikke teologi.
 4. Hvis begrundelsen for, at du tror det, er, at du føler, det er sandt, er det ikke teologi.
 5. Hvis begrundelsen for, at du tror det, er, at du er “overbevist af Helligånden” og Helligånden ikke talte til dig gennem Hans inspirerede Ord, er det ikke teologi.
 6. Hvis det ikke fordømmer dig for dine synder og trøster dig med Kristi gerning for dig på korset, er det ikke teologi.
 7. Hvis det hylder inkarnationen [Kristi menneskevordelse] på bekostning af korsfæstelsen, er det ikke teologi.
 8. Hvis det ikke viser dig hen til de steder, hvor Gud kommer til dig for at give dig Sine gaver: dåb, Herrens nadver og syndsforladelsen i det hellige skriftemål, er det ikke teologi.
 9. Hvis det viser dig hen til dig selv med hvilket som helst andet formål end at fortælle dig, hvor håbløs din situation er, er det ikke teologi.
 10. Hvis det efterlader dig i fortvivlelse, er det ikke teologi.
 11. Hvis det ikke består af ord, er det ikke teologi.
 12. Hvis det kommer fra udenfor kirken, er det ikke teologi.
 13. Hvis det taler om Gud uden at tale om Hans mægtige gerninger, er det ikke teologi.
 14. Hvis det er abstrakt, er det ikke teologi.
 15. Hvis det har en teori om alt, er det ikke teologi.
 16. Hvis det bare er løse påstande, hypoteser eller teorier i stedet for bekendelse af Guds Ord, er det ikke teologi.
 17. Hvis det ikke er luthersk, er det ikke teologi.

Læserne tilføjede nogle ekstra:

 1. Hvis det fortæller dig, at Gud ønsker, at du skal føle dig veltilpas med dig selv eller at du skal blive velsignet med materielle goder, er det ikke teologi.
 2. Hvis det begynder med led som “feminist-,” “befrielses-,” “postmoderne,” eller “queer,” er det ikke teologi.
 3. Hvis det ikke er bibelsk, er det ikke teologi (Quod non est biblicum, non est theologicum)
 4. Symptomer lyver aldrig. Folk lyver altid.