Når Ordet blir norsk – en bognotits

»Når Ordet bliver norsk« er en nylig udkommet analyse af norske bibeloversættelser udgivet efter 1945. Den er skrevet af professor, dr.theol. Sverre Bøe, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, og førsteamanuensis, dr.theol. Geir Otto Holmås, Det teologiske Menighetsfakultet, begge i Oslo.

I et interview i Lys og liv, Menighetsfakultetets nyhedsmagasin, siger forfatterne, at der faktisk er udkommet 20 forskellige norske oversættelser siden 1945. De bliver alle brugt, og bl.a. derfor har ikke alle den samme opfattelse, hvad der står i Bibelen.

Jeg vender senere tilbage til bogen, når jeg har fået fingre i den.

»Når Ordet bliver norsk« er udgivet på Tapir Akademisk Forlag i år.