Den Nye Aftale får en problematisk begrundelse af Geert Hallbäck

Lektor Geert Hallbäck, der har siddet i konsulentgruppen bag Den Nye Aftale (DNA), har skrevet kronikken "Den Nye Aftale er på plads" i Kristeligt Dagblad den 16. november 2007. Der er desværre grund til at kaste et kritisk blik på Hallbäcks kronik. Hvis man ville oversætte en lærebog i bilreparationer på samme måde, ville man blive mødt med hånlatter.

Det Nye Testamente på nudansk (Den Nye Aftale II)

Den Nye Aftale: Det Nye Testamente på nudansk bygger ifølge oversætterne på en række principper, der ikke er holdbare.

Niels Brunse om snørklede oversættelser

"De skeptiske indvendinger gik på, at jeg havde gjort sproget unødvendig snørklet, unødvendig gammeldags," skriver Niels Brunse, men forklarer så, hvorfor han ikke vil, ja, ikke kan gøre det anderledes.

Når Ordet blir norsk – en bognotits

»Når Ordet bliver norsk« er en analyse af norske bibeloversættelser siden 1945 ved Sverre Bøe og Geir Otto Holmås. Læs en kort omtale!

‘Mit indre menneske’ (Rom 7,22)

Den danske oversættelse af Bibelen fra 1992 har en oversættelse i Romerbrevet 7,22, som gør det vanskeligere end nødvendigt at forstå afsnittet.

Har danskerne brug for nye bibeloversættelser?

Indlægget ser lidt nærmere på, hvad der står på spil, når man ønsker danske oversættelser af Septuaginta - græske oversættelser af Det gamle Testamente - og Textus Receptus - tekstkritiske (og undertiden knapt så kritiske) udgaver af Det nye Testamente på græsk.

… ‘uden at agte på’ eller ‘uden at skelne’ (1 Kor 11,29)

En drøftelse af oversættelsen af og teologien i 1 Kor 11,29

Henrik West om bibeloversættelse

Henvisning til artikel om bibeloversættelse, af stud.theol. Henrik West, samt nogle få kommentarer.

Engle, menigheder eller biskopper i Åb 2-3?

Henvisning til min drøftelse på bloggen Om Johannes' Åbenbaring.

Helvede

Hvorfor man ikke skal lade være at bruge ordet helvede i bibeloversættelser, selv om denne tendens allerede begyndte for over 100 år siden, som det ses i bl.a. Lukas 16,23.