Christian S. Maymanns anmeldelse i Tro & Mission

Højskolelærer, cand.theol. Christian Maymann havde for nogen tid siden en anmeldelse af min kommentar i Luthersk Missions avis Tro & Mission (update: Anmeldelsen findes nu på Maymanns blog).

Maymann skriver bl.a., at jeg er “en mand, der tør gå sine egne velbegrundede veje” og konkluderer, at

Alt i alt er det en meget læseværdig og udbytterig kommentar som har meget at give til forståelse af bogen, også selv om man ikke er enig i udgangspunktet for hans læsninger.

Min tolkning af Åb 6 og 13 er Maymann dog ikke blevet overbevist om. I Forummet (nu nedlagt) har vi for længe siden haft en kort drøftelse af Åb 6,9-11. Om der bliver lejlighed til at fortsætte drøftelserne, må tiden vise!