biskop

Engle, menigheder eller biskopper?

Denne artikel forklarer, hvorfor jeg i min gennemgang af Åb 2-3 omtaler menighedens 'engle' som biskopper.