Oversættelsesproblemer

Engle, menigheder eller biskopper?

Denne artikel forklarer, hvorfor jeg i min gennemgang af Åb 2-3 omtaler menighedens 'engle' som biskopper.

Om Kristus og skaberværket (Åb 3,14)

Jeg har blogget om Åb 3,14, nærmere bestemt om Kristus som 'ophav til Guds skaberværk' på min blog om bibeloversættelser: Om Kristus og skaberværket (Åb 3,14)