Ekstra: Anden juledag – Matt 10,32-42

Læsningerne Læsningerne til Anden juledag viser, hvilken karakter denne helligdag: Skt. Stefans Dag har. Farven er rød, for det er død og lidelse, der er i fokus. Den, der må dø for sin kristne tros og bekendelses skyld, vil som… Læs resten

Alle helgens dag – Matt 5,1-12

Indledende bemærkninger
Alle helgens dag sætter fokus på død og opstandelse. Der er tradition for at mindes dem, der er døde i årets løb. Læsningerne har fokus på det, der skal komme med Jesu Kristi tilsynekomst på dommedag. Es 60,18-22… Læs resten