Dåben

Apostlenes Gerninger 19,1-7

En af de tekster, der næsten altid bliver nævnt, når man taler om Johannes’ dåb og tungetale, er Apostlenes Gerninger 19,1-7. Her er et notat, som jeg udarbejdede i forbindelse med undervisning i nytestamentlig metode. Tekstgennemgang
Paulus møder omkring et… Læs resten

Tit 3,5

Denne artikel ser nærmere på Titus 3,5 og viser, at i den kristne dåb virker den treenige Gud, særligt Helligånden, genfødelse og fornyelse. Det er ikke vandet eller handlingen i sig selv, men det skyldes Guds Ord: “… ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet” (Ef 5,25f).

Tit 3,5 afviser derfor enhver dåbslære, som adskiller dåb og genfødelse/fornyelse. Tit 3,5 har en såkaldt sakramental dåbslære.