Tit 3,5

Denne artikel ser nærmere på Titus 3,5 og viser, at i den kristne dåb virker den treenige Gud, særligt Helligånden, genfødelse og fornyelse. Det er ikke vandet eller handlingen i sig selv, men det skyldes Guds Ord: “… ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet” (Ef 5,25f).

Tit 3,5 afviser derfor enhver dåbslære, som adskiller dåb og genfødelse/fornyelse. Tit 3,5 har en såkaldt sakramental dåbslære.