Jesu fødsel

Barnekår – Paulus’ juleevangelium (Gal 4,4-7)

Om Paulus' juleevangelium i Gal 4,4-7. Oprindelig skrevet til Hedemølle Nyt 2009.

I dag er der født jer en frelser (Luk 2,11)

Jesu fødsel (Luk 2,1-7) Jesus blev født på et bestemt tidspunkt i historien. Under kejser Augustus, som holdt en folketælling. Det gjorde man, når man ville vide, hvor meget skat man kunne indkræve, og hvor mange mænd man kunne indrullere… Læs resten