Drama og drabsplaner ‒ mesterlære og mission i Mark 3

Den øst-vest-vendte-hovedgade, Decumanus Maximus, i Gadara, en af de ti byer i Dekapolis, kunne sagtens være et af de steder hvor manden der fik uddrevet en dæmon, fortalte om sit personlige drama med en lykkelig udgang. © BiblePlaces.com. Fotograf: Todd Bolen
Dette blogindlæg ser nærmere på et drama Markusevangeliet rummer i og med at Jesus bliver vældig populær fordi han gør store undere og taler med myndighed, en popularitet som magtfulde kredse gerne ville stoppe. De ville have Jesus dræbt. Men selv organiserer Jesus en flot medarbejdere ‒ tolv i alt ‒ der skal være sammen med ham og hjælpe ham med en del af det han kom for. Det skal nok øge både populariteten og modstanden.

2. søndag i fasten – Mark 9,14-29

Læsningerne
Læsningerne til 2. søndag i fasten er 1 Mos 1,27-31 og Hebr 5,1-10. Det er ikke så ligetil at gennemskue, hvorfor disse to tekster er valgt sammen med Markus’ beretning om udfrielsen af den døvstumme. Prædiketeksten
Markus har foruden… Læs resten