Hvor blev måltidet af? (Matt 22,4)

Oversættelserne

De danske

1819-oversættelsen: “Han udsendte atter andre Tjenere og sagde: siger de Budne; see, jeg har beredt mit Maaltid, mine Oxen og det fede Kvæg er slagtet, og Alting er rede; kommer til Bryllup.”

1907-oversættelsen: “Han udsendte atter andre Tjenere og sagde: Siger til de budne: Se, jeg har beredt mit Måltid, mine Okser og Fedekvæget er slagtet, og alting er rede; kommer til Brylluppet!”

1948-oversættelsen: “Og en gang til sendte han bud med andre tjenere og lod sige til de indbudte: ‘Se, jeg har beredt mit festmåltid, mine okser og fedekvæget er slagtet, og alt er rede; kom nu til brylluppet!'”

1992-oversættelsen: “Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest; mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet!”

Wierøds oversættelse (1997): “Så sendte han andre tjenere, idet han sagde: ‘Sig til de indbudte: “Se, mit festmåltid er rede, mine oxer og fedekvæget er slagtet og alt er gjort klart – kom nu til brylluppet!” ‘ “

Andre sprog

Luther Bibel (1545): “Abermal sandte er andere Knechte aus und sprach: Saget den Gästen: Siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles bereit; kommet zur Hochzeit!”

King James Version (1611): “Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage.”

New King James Version (1982): “Again, he sent out other servants, saying, ‘Tell those who are invited, “See, I have prepared my dinner; my oxen and fatted cattle are killed, and all things are ready. Come to the wedding.” ‘ “

New American Standard Bible (1995): “Again he sent out other slaves saying, ‘Tell those who have been invited, “Behold, I have prepared my dinner; my oxen and my fattened livestock are all butchered and everything is ready; come to the wedding feast.”

Svenska FolksBibeln (1998): “Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: Jag har gjort i ordning min måltid. Mina oxar och min gödboskap är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet!”

English Standard Version (2001): “Again he sent other servants, saying, ‘Tell those who are invited, See, I have prepared my dinner, my oxen and my fat calves have been slaughtered, and everything is ready. Come to the wedding feast.'”

NET Bible (2004): “Again he sent other slaves, saying, ‘Tell those who have been invited, “Look! The feast I have prepared for you is ready. My oxen and fattened cattle have been slaughtered, and everything is ready. Come to the wedding banquet.” ‘ “

Og så grundteksten

Grundteksten: palin [igen] apesteilen [han sendte] allous [andre] doulous [slaver] legôn [sigende, dvs. ‘idet han sagde’]: eipate [sig] tois keklêmenois [til de indbudte]: idou [se] to ariston mou [mit (middags)måltid] hêtoimaka [er (gjort) rede], hoi tauroi [tyre] mou [mine] kai [og] ta sitista [fedekvægene] tethumena [er slagtede] kai [og] panta [alt] hetoima [rede]: deute [kom] eis tous gamous [brylluppet (egl. flertal)]

Måltidet, der forsvandt

NET Bible har samme oversættelse som den danske oversættelse fra 1992. Bortset fra denne senere oversættelse har alle andre oversættelser, jeg lige har tjekket, brugt ordene ‘måltid’ eller ‘festmåltid.’ Det græske ord ariston betyder egentlig ikke ‘festmåltid,’ men ‘morgenmad’ eller ‘middagsmad’ og så ‘måltid’ generelt. Men når der er tale om et bryllup, så må der naturligvis være tale om festmåltid, logisk set. Man burde alligevel ikke lade denne bestemte sammenhæng påvirke oversættelsen.

Men den danske oversættelse fra 1992 går videre og oversætter med, at “nu er der dækket op til fest.’ Man har måske tænkt, at det jo fremgår af det efterfølgende, at maden også er parat. Der står jo, at ‘mine okser og fedekalve er slaget, og alt er rede.’

Men der er alligevel en pointe, en væsentlig pointe i, at det det ikke bare er festen, der er parat, men måltidet. Det vil jeg vende tilbage til, når jeg blogger om Matt 22,1-14 på Næste Søndag (min blog om næste søndags tekst). Det er prædiketeksten til 20. søndag efter Trinitatis (d. 21. oktober i år).

Mission er at indbyde til måltidet, dvs. nadveren. Jesus har gjort dette måltid rede, da han ofrede sit legeme og blod for vore synder. Selv om man også kan og skal forkynde med ord uden at holde nadver, så er nadvergudstjenesten alligevel centrale.

Hvorfor man i 1992-oversættelsen har oversat upræcist, aner jeg ikke. Men der er brug for en revision. For den slags upræcise oversættelser er der desværre mange af. Imens vi venter på den, kan det faktisk anbefales at benytte flere oversættelser.

En smule om oversættelser og – især – software

1948-oversættelsen kan købes billigt i mange antikvariater, og 1907-oversættelsen er tilgængelig på internettet her. Der er adgang til mange andre oversættelser på nettet.

Kan man grundsprogene, er programmet BibleWorks et godt værktøj. Desværre findes de nyere danske oversættelser (med undtagelse af Wierøds) ikke til Bibleworks, da Bibelselskabets krav om royalties har været for høje. Men der er andre programmer, som er gratis at begynde at bruge. Logos Bible Software – og ikke mindst Stuttgarter Elektroniske Studiebibel, som man kan købe ekstra for 2475 kr. – kan anbefales. Programmet E-Sword er også god og har en ældre dansk oversættelse.

One reply on “Hvor blev måltidet af? (Matt 22,4)”

Lukket for kommentarer.