Bibelen og den kristelige opdragelse*

I denne artikel fremdrages nogle væsentlige aspekter i Bibelens forståelse af opdragelse. I Bibelen finder opdragelsen i høj grad sted i familien, hvor særligt fædrene har et ansvar. En formaning til fædrene i Ef 6,4 peger på, at opdragelse ikke kun handler om at formidle viden og gøre børn “moralske”. Bibelsk opdragelse handler om selve gudsforholdet og det liv, der vokser der ud af. Det er hovedanliggendet i artiklen at fokusere på dette.