Folkekirkelig konsekvens?

Biskopperne vil ikke lave om på Den augsburgske Bekendelse denne gang, beretter Kristeligt Dagblad i dag (her). Den historiske fordømmelse, som man kalder det, bliver ikke fjernet i denne omgang. Det mangler også bare (jf. her).

Men har det nogen praktisk betydning – eller har det kun en historisk betydning? Det spørgsmål er i høj grad aktuelt og relevant.

For en uge før kunne Kristeligt Dagblad berette om sognepræst Peter Buch, Højdevangs sogn på Amager (se her).

Han opfører sig decideret uhæderligt, når han til julegudstjenester for skolerne afstår fra at bede Fadervor og sige “far” til Gud, fordi muslimerne ikke må. Det er skandaløst, at en sådan præst kan se sig selv i øjnene, og det er endnu mere skandaløst, at menighedsråds og biskop finder sig i sådan en ukristelig præst.

Her gik man og troede, at det kun var (nogle) muslimer, der måtte sige et med munden og mene noget andet i virkeligheden – og det i princippet endda kun, hvis de var i fare. Men nej! En præst, der har lovet at forkynde den rene lære, svigter alt og alle ved at være en hykler.

Han lader alle tro, at det kan være hip som hap, om man beder til Gud som vores Fader eller ej. Han lader alle tro, at det ikke rigtig betyder noget, om man har en islamisk eller kristen tro.

Men der er jo en positiv begrundelse? Skolerne kommer jo til gudstjeneste. Ja, men hvad er det så, de kommer for at høre? En u-kristelig, for ikke at sige anti-kristelig præst, der vil komme Kristus-fornægtere som muslimerne i møde for at få dem til at komme. Og så tilmed til en julegudstjeneste.

Hvis der nogen konsekvens, hvis der er nogen som helst respekt for Den augsburgske Bekendelse, hvis der er nogen som helst kristelig teologi tilbage, så bør en sådan præst suspenderes, indtil han omvender sig. Hvis han ikke gør det, så bør en sådan præst fyres, og det på gråt papir. For han og alle hans lige bekender jo overhovedet ikke den tro, de ellers har lovet både at forkynde og at værne mod vranglære. Den augsburgske Bekendelse er jo i bedste fald bare historisk for dem.

Og så skal folkekirken og ministeren for det statslige religionsvæsen også lige huske at gennemføre samme procedure over for de øvrige præster og biskopper. Fx biskop Kjeld Holm, som beder sammen med muslimer (se mere her).

Men det vil ikke ske. Og derfor er det endnu en begrundelse ud af en ufattelig lang række begrundelser for at forlade folkekirken.