Guds Ord er den største trøst

Luther sagde i en bordtale engang følgende:

Hvor er det meget værd at have Guds Ord i alle ting! For man kan fuldt ud blive trøstet, om man så aldrig fristes så meget.

En anden uden Guds Ord må nødvendigvis ende i fortvivlelse, for han har ikke det himmelske kald. Han drives kun af sit hjertes tomhed.

Derfor priser Sl 119,21 Guds Ord og siger: “Forbandet er de, som forvilder sig væk fra dine bud.” Dvs., uden for Guds Ord gives der (til syvende og sidst) ingen velsignelse. For “alle planter, som min himmelske Fader ikke har plantet, vil blive revet op” (Matt 15,13).

Oversat fra K. Aland: Luther’s Werke bd. 9, s. 11