Augsburgske Citater

Luther om intet at mangle

Luther om intet at mangle (Sl 23)

Teologi, sprog og formuleringsevne

Hvad er sammenhængen mellem ens teologi og ens teologiske formuleringer? Martin Luther og Gerhard O. Forde hjælper os på vej.

Er forkert lære egentlig så alvorlig?

I dette indlæg spørger forfatteren en virkelig autoritet, om forkert lære egentlig er så alvorlig, som nogle hævder.

Guds Ord er den største trøst

En bordtale af Martin Luther om Guds Ords trøst.

Vor Gud han er så fast en borg!

Luthers salme Vor Gud han er så fast en borg er en af de stærkeste salmer, Luther skrev. Det var også en af de alleralvorligste, når man tog tiden i betragtning.

Luther og Pinsen

Luther skrev to skrifter til brug for kristendomsoplæring. Her ser vi på, hvad Luther mente, man skulle lære nye og gamle kristne om Pinsen og Helligånden.

Træt af at høre det samme?

Luther-kommentar til ønsket om at høre noget nyt.