Jens Kvist kritiserer Den Nye Aftale …

Jeg har hverken tid eller lyst til at henvise til alle anmeldelser af DNA. Men sognepræst Jens Kvist’s anmeldelse har så megen bid og slutter så frækt, at jeg bare må henvise til den.

“Nu ved jeg godt, at ‘Den nye aftale’ ikke er tænkt som erstatning for den nuværende oversættelse, men snarere som en ‘trædesten’, som Bibelselskabets generalsekretær, Tine Lindhardt, siger. Men jeg er bange for, at den trædesten snarere bliver en snublesten, forstået på den måde, at den kun vil skabe en større afstand til den autoriserede oversættelse!

“Men nu har jeg altså købt ‘Den nye aftale’ og således beriget Bibelselskabet med 169 kroner. Det er et beskedent beløb. Men så kan jeg til gengæld give mig selv den beskedne trøst, at værket ikke kom til at hedde ‘Den nye alliance’!”

Læs resten her.

Ajourføring 19. december: Redaktionsgruppen bag Den Nye Aftale tog til genmæle i indlægget “Den Nye Aftale’ holder vand” den 13. december. Jens Kvists replik bringes den 19. december med “Ny bibeloversættelse er vandet.” Hvis jeg sad i redaktionsgruppen, ville jeg nok tænke mig om en ekstra gang, førend jeg ville give Jens Kvist anledning til endnu et indlæg!