Milliarderstatning til seksuelt misbrugte

Milliarderstatning

Den katolske kirke i San Diego stift har betalt 1,1 milliard i erstatning til 144 personer, som er blevet misbrugt seksuelt af kirkens præster, omkring 7,5 million til hver person.

Byen San Diego har godt 2,5 millioner indbyggere. Det er den næststørste sag af den art i den katolske kirke, men der er mange tilsvarende sager.

Præsternes cølibat

Forbrydere er forbrydere, også når der er tale om præster. Alligevel er der mere at sige. Pavekirken vil ikke høre tale om, at den forbyder ægteskab; det er et sakramente.

Det er kun præster, der ikke må gifte sig, i al fald ikke, når de er blevet præster. Apostlen Peter havde en svigermor, og Paulus havde i princippet den samme ret som Peter, som paverne ifølge pavekirkens egen lære efterfølger, til at tage en kone med (Matt 8,14-17; 1 Kor 9,5). Men selv om apostlene godt måtte, må præsterne ikke længere. For det har kirken bestemt – nogle hundrede år senere.

Nu er det sandt, at der er nogen, der har nådegave til at leve ugift og ærbart på samme tid. Det gælder ikke de fleste – og altså heller ikke alle pavekirkens præster. Det er ikke så mærkeligt.

Bibelen og ægteskabet

Gud har nemlig skabt mennesket som mand og kvinde og befalet dem at blive frugtbare og talrige (1 Mos 1,28). Det er ikke godt for mennesket at leve alene; han må have en hjælper (1 Mos 2,18-24). Kristus har bekræftet denne lære (Matt 19,4f). Foruden førnævnte steder, har Paulus et andet sted om præster og ægteskab: Han foreskriver, at en præst skal være “én kvindes mand” (1 Tim 3,2). Paulus nævner det at hindre folk i at gifte sig (1 Tim 4,5) som en af tegnene på de sidste tiders frafald. Paulus siger ikke, at man vil forbyde ægteskab i det hele taget.

Cølibatet en katastrofal fejltagelse

Cølibat som en generel ordning for præster er helt forkert. Ordningen er lodret i strid med Skriftens udtrykkelige lære. Det ignorerer, hvordan vi mennesker er skabt: med seksuel drift og med behov for at have “en hjælper.” Men det forfærdelige og skamfulde er, at nogle af dem, der faktisk ikke har nådegave til at leve i cølibat, misbruger andre. Når det bliver opdaget, betaler man erstatning.

Hvad der skal til

Det var bedre, om man i stedet for fik afskaffet det ugudelige krav om præstecølibat. Bedst ville det være, om man gjorde op med den falske lære om, at kirken har magt til at vedtage ny lære og nye etiske krav. Men det skal man ikke forvente, for det krav har lutherdommen stillet i snart 500 år.

Men nej

Og lige så længe har pavekirken afvist lutherdommens krav. Pavekirken vil åbenbart hellere betale prisen: Først og fremmest misbrugte mennesker. Dernæst en ufattelig sum penge. Hvilken ugudelighed.

Læs mere i Den augsburgske Bekendelse, artikel 23: “Om præsternes ægteskab.”