Prædikeembedet

IMT-artikel i strid med luthersk lære om boden

En artikel i Indre Misisons Tidende går galt i byen, når det gælder, hvordan mennesker kommer til tro, og derfor også om, hvad der er prædikeembedets opgave.

Den virkelige forførelse

"Den virkelige forførelse" er titlen på redaktør Henri Nissens leder i Udfordringen torsdag den 28. august 2008. Det er grundlæggende et forsvar for den såkaldte vækkelse i Florida, ikke mindst for Todd Bentley. Det er også et modangreb på dem, der angiveligt ved at kritisere denne vækkelse (og Udfordringens støtte til den) sier myggen fra og sluger elefanten. Men den virkelige forførelse er mere grundlæggende, end selv Henri Nissen (angiveligt) mener.

Er knælen afgudsdyrkelse?

En amerikansk blogger hævder, at det er afgudsdyrkelse at knæle for paven under deltagelse i nadveren. Hvad skal man sige til det?

Den – i bedste fald – delte præst

Sognepræst Morten Skovsted mener, at han skal bære embedsdragt, præstekjole, når han forretter nadveren, også i de alternative gudstjenester kaldet Frirum. Han kan derimod bære privat tøj, når han prædiker. Men er det teologisk holdbart?

Omsorg eller sjælesorg?

Kirken har altid været en omsorgskirke, har kirkeminister Birthe Rønn Hornbech udtalt for nylig i forbindelse med, at der er flere kvinder end mænd blandt de nye præster. Det er der mange grunde til, men én vigtig grund er måske i virkeligheden, at præsteembedet i stadig stigende grad forstås mere som en omsorgstjeneste end som varetagelsen af sjælesorg i nytestamentlig forstand.

Ja, Helligånden arbejder stadig, men …

Den første pinse skal og kan ikke gentages, men vi kan og skal prædike det samme ord, som apostlene fik, og som de gav os ved Helligånden. Vi derimod skal tale som Guds ord taler (1 Pet 4,11), og vi skal bede og forvente os det fra Gud, som han har givet os klare løfter om. Ikke andet.

“Vær hyrde for mine får” (1. s.e. påske – Joh 21,15-19)

Tekstgennemgang af Joh 21,15-19 samt en oversigt over de øvrige læsninger fra Es 43,10-12, Apostlenes Gerninger 2,22-28 og 1 Pet 1,17-25.

Prædiketeksten efter anden tekstrække til 1. søndag efter påske har Peters embede som hyrder og lærer som centrum. Dette embede handler først og fremmest om at tjene med evangeliet og om at værne menigheden mod falske lærere og falsk lære. Peter skal tjene andre med den samme tilgivelse, som han selv har fået, også efter sin fornægtelse af Jesus natten til Langfredag. Han skal uddele det, som Jesus har testamenteret i sit nye testamente, stiftet ved hans lidelse, død og opstandelse.

Ordinationsbevis udstedt af Luther

Nedenstående ordinationsbevis viser, hvordan Luther og kirken i Wittenberg håndterede kald og ordination. Der skal foreligge et kald, kandidaten skal føre et fromt og retskaffent liv, han skal kende og stå inde for den rene lære (jf. også her).… Læs resten

Hvorfor præstekandidater skal eksamineres grundigt

Walthers begrundelse Nedenstående uddrag er fra Walther’s gennemgang af en række teser om de forpligtelser, en retlærende evangelisk-luthersk kirkesamfund eller synode har. Tese 1 lyder:
Synodens primære forpligtelse er at være tro mod Bekendelsesskrifterne i ord og handling, og derfor
Læs resten

At være lutheraner

Pastor Paul Michael skrev i Kirke-Nyt fra Den evangelisk-lutherske frikirke følgende:
I året 1530 spurgte en katolsk fyrste de katolske teologer, om de kunne gendrive den augsburgske bekendelse. De svarede: Ikke med den hellige skrift, men med fædrenes skrifter. Da
Læs resten