“Salige er de øjne” – om salighed

“Salige er de øjne, som ser det, I ser” (Luk 10,23)

Biskop emeritus Holger Jepsen skriver om disse ord:

“Han [Jesus] opfattede ikke livet som meningsløst. Den dybeste sandhed om det var for ham, at det er båret af en kærlighed, som ikke er forbeholdt de udvalgte! Hans ord gav dem, der hørte det, lyst til livet. De blev ”salige”. Når vi stadig hører om ham, er det, fordi hans ord har bevaret den virkning!”

David skrev derimod: “Salig den, hvis Overtrædelser er forladt, hvis Synd er skjult” (Sl 32,1; 1931-oversættelsen). Man bliver salig af at høre evangeliet, dvs. at vide, at ens overtrædelser er forladt og ens synd skjult. Det kan vi mennesker ikke selv tænke os til. Det må åbenbares. Det er netop, hvad Jesus siger forud for saligprisningen i Luk 10,23:

Dog glæd jer ikke over, at ånderne er jer lydige; men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i Himlene.” I den samme stund frydede Jesus sig i Helligånden og sagde: “Jeg priser dig, Fader, Himmelens og jordens Herre! fordi du har skjult dette for de vise og kloge og åbenbaret det for de umyndige. Ja, Fader! thi således skete det, som var din vilje. Alt er overgivet mig af min Fader; og ingen kender, hvem Sønnen er, uden Faderen, eller hvem Faderen er, uden Sønnen og den, for hvem Sønnen vil åbenbare ham. (Luk 10,20-22; mine fremhævelser)

Selv om Holger Jepsens formuleringer ikke er helt klare, så skifter han i al fald vægten fra det og til dette menneskeliv. Der kan siges meget godt om dette menneskeliv, men det er ikke relevant i denne sammenhæng. Her handler det om at være frelst ved at tro på det, som Sønnen har åbenbaret om sig selv og sin gerning.

Dåben “virker syndernes forladelse, genløser fra døden og Djævelen og giver alle dem, som tror det, den evige salighed, således som Guds ord og løfte lyder” (Luthers lille Katekismus, stk. 2, “Hvad giver eller gavner dåben?”; min fremhævelse)

Holger Jepsen, “Ordet,” Kristeligt Dagblad, 28. august 2007 http://www.kristeligt-dagblad.dk/ordet/ordet-761)