Kaj Mogensen og fortabelsen (I)

Finn B. Andersens indsats Cand.theol. Finn B. Andersen har flere gange i 2007 påvist, at sognepræst Kaj Mogensen ikke er i overensstemmelse med det formelle grundlag for folkekirken. Det har han ellers forpligtet sig på i kraft af sit embede… Læs resten

Kærlighed, ret og vrang lære (III)

Som nævnt i Kærlighed, ret og vranglære (I) griber mange til omtolkninger af steder, som handler om falsk profeti eller falsk lære. Her følger et eksempel. Norman Svendsens tolkning af Matt 7,15-21 I Kristeligt Dagblad skriver biskop Erik Norman Svendsen… Læs resten

Bananskræl under skolen

“Menighederne lærer os med stor enighed, at den nicænske kirkeforsamlings bestemmelse om det guddommelige væsens enhed og om de tre personer er sand og bør tros uden tvivl” (Den augsburgske Bekendelse, artikel 1)
 
“Gudsfrygt har de ikke for øje.”
Læs resten