Luthers lille katekismus

Bevægelige kalkmalerier

Brug af fladskærme sætter kirkegængere i stand til at være med, når Fadervor skal bedes, og Trosbekendelsen fremsiges. Men det er et kulturhistorisk og kristeligt tilbageskridt, selv om det måske nok er et teknologisk fremskridt.

Luther om intet at mangle

Luther om intet at mangle (Sl 23)

Luther og Pinsen

Luther skrev to skrifter til brug for kristendomsoplæring. Her ser vi på, hvad Luther mente, man skulle lære nye og gamle kristne om Pinsen og Helligånden.

Forener bønnen?

Indre Missions formand: Bønnen forener på tværs af konfessioner Bønnen forener os, skrev Indre Missions formand, sognpræst Anders Dalgaard, i anledning af Evangelisk Alliance-bedeugen i januar. Temaet var “Gud er nær!” Formanden bruger et gammelt ord: konfession, dvs. bekendelse:… Læs resten

Om at bede og slå korsets tegn

Studenterpræstens praksis og inspiration
En luthersk studenterpræst slår korsets tegn flere gange hver dag ifølge artiklen “Korsets tegn holder det onde væk.” Studenterpræsten forklarer det med, at Luther anbefalede det. Men på spørgsmålet om, hvem der har lært… Læs resten

“Salige er de øjne” – om salighed

“Salige er de øjne, som ser det, I ser” (Luk 10,23)
Biskop emeritus Holger Jepsen skriver om disse ord: “Han [Jesus] opfattede ikke livet som meningsløst. Den dybeste sandhed om det var for ham, at det er båret af en… Læs resten

Kaj Mogensen og fortabelsen (I)

Finn B. Andersens indsats Cand.theol. Finn B. Andersen har flere gange i 2007 påvist, at sognepræst Kaj Mogensen ikke er i overensstemmelse med det formelle grundlag for folkekirken. Det har han ellers forpligtet sig på i kraft af sit embede… Læs resten

Tiltale

Luthers nadvertiltale I 1525 sendte Luther et forslag til tiltale til nadverdeltagerne. Den er værd at se på, både på grund af det, den udtrykkelig siger, og på grund af det, den forudsætter. Evangeliet
Allerkæreste venner i Kristus. I véd,
Læs resten

Fergos ferieflop

Evangelikal tv-kanal GOD TV vil gerne ind på det danske marked. Det har kanalen været tidligere, men er det ikke længere. I maj 2006 var det Kristeligt Dagblad, som viderebragte direktør Simon Jacobsens opfordring til kristne om at arbejde for,… Læs resten

Bøn eller nådemidlerne

Bekymringer for folkekirken
I det seneste nummer af Indre Missions Tidende (27/28, 2007) skriver vicegeneralsekretær, cand.theol. Peter Nord Hansen om folkekirkens fremtid. Han nævner en lang række grunde til at bekymre sig for folkekirken, men slutter: “Bekymringer er der nok… Læs resten