Tolderen

Den folkekirkelige biskop emeritus Holger Jepsen skriver om lignelsen om farisæeren og tolderen i Kristeligt Dagblad. Farisæerens “uskyldige selvglæde var blevet til hovmod,” han var kommet “for at stille sig an,” mener Jepsen. Det sidste svarer til Jesu kritik i Bjergprædikenen (Matt 6,1ff).

Jepsen skriver også:

“Det var anderledes med tolderen. Han havde ikke noget at bryste sig af. Sammenligningen med andre fristede ikke. Han havde intet at komme med. Det gjorde hans bøn til en ægte bøn!”

Biskoppen tager helt fejl. Loven alene kan lære mennesker, at de intet har at bryste sig af over for Gud. Men den lærer ikke et menneske at bede “Gud, vær mig synder nådig!”

Farisæeren kunne komme for at stille sig an, for han havde som farisæer sat Guds bud ud af kraft og erstattet dem med deres egen teologiske overleveringer (Matt 15,6). Guds bud havde ikke fået lov til at overbevise ham om synd. Farisæeren bildte sig ind, at de overholdt loven, men det gjorde de ikke, som Jesus så barmhjertigt afslører.

Tolderen holdt heller ikke loven, men det havde Guds bud lært ham. Derfor kom han ikke for at stille sig an, og det giver heller ikke mening at sammenligne sig med andre, når man har lært sin egen synd og skyld at kende.

Tolderen havde heldigvis lært mere end det, for den viden alene frelser ikke. Tolderen havde lært, at Gud er nådig og barmhjertig mod dem. “Og Herren gik forbi ham og råbte: ‘Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed'” (2 Mos 34,6f; 2 Krøn 30,9; Neh 9,17.31; Sl 86,15; 103,8; 11,4; 112,4; 116,5; 145,8; Joel 2,13; Jon 4,2).

Herren slagtede et dyr og gav Adam og Eva klæder på, umiddelbart efter at han havde forkyndt evangeliet for dem (1 Mos 3,15). Abraham troede Guds løfter og blev retfærdiggjort (1 Mos 15,6). Osv.

Kun den, som har lært Gud at kende som både lovens og evangeliets Gud, kan bede som tolderen. Tolderen blev ikke frelst, fordi han intet havde at komme med og derfor bad en ægte bøn. Tolderen blev frelst, fordi han bad i tillid til evangeliet og Guds løfter.

Se Holger Jepsen, “Ordet,” Ordet i Kristeligt Dagblad, 13. august 2007 http://www.kristeligt-dagblad.dk/ordet/ordet-753)